Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Aydem Plus müşterisiyseniz; Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41/191 Bayraklı, İZMİR, adresine posta kanalıyla,
Aydem Plus müşterisiyseniz; kvk@aydemplus.com.tr e-posta adresine,
Şirketimizin Müşteri İlişkileri Merkezlerinden (kimlik teyidi yapılarak) kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile bize gönderebilirsiniz.
KVKK Bilgi Talep Formu