Biz Kimiz

Enerjinin Ötesinde

Biz Kimiz

Dünya gelişiyor, gelecek dönüşüyor; enerji gibi. 

Bu enerjinin sürdürülebilirliği ise bugünün ve geleceğin en kilit noktasında yer alıyor. İşte bu yüzden, yarının yaşanabilir geleceğini hazırlamak için, başta iş dünyası olmak üzere hepimize büyük sorumluluk düşüyor.

Aydem+; Türkiye’nin ilk ve öncü entegre enerji grubu Aydem Enerji’nin 40 yıllık köklü geçmişi ve sahip olduğu bilgi birikiminden güç alıyor, enerji üretimini ve tüketimini bugünün ötesine taşıyarak geleceğe güven katıyor.

Güneş Enerjisi Santralleri ile işletmeleri, Güneş Enerjisi Sistemleri ile konutları kendi yenilenebilir enerjisini üretmeye teşvik eden Aydem+, Enerji İzleme Sistemleri ile de enerji verimliliğinin yükseltilmesinde öncü bir rol üstleniyor.

Tüm dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar için geliştirdiği Elektrikli Araç Şarj İstasyonu OTOWATT ile, işletmelerin çağı yakalamasına imkân sağlarken aynı zamanda elektrikli araç sahiplerine genişleyen istasyon ağıyla araçlarını şarj etme olanağı sunuyor.

Ayrıca enerjisini yenilenebilir kaynaklardan tedarik eden işletmelere sunduğu I-REC Sertifikası ile küresel çapta saygınlık kazandırırken uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlıyor.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Aydem+; iletişimden ulaşıma, sanayiden tarıma, sağlıktan spora, eğitimden üretime tüm sektörlerin verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir katkılar sağlamak için enerjinin ötesinde bir sorumluluk üstlenerek tüm paydaşlarına artı değer katmaya devam ediyor.

Aydem+ Enerjinin Ötesinde…