Enerji Verimliliği Rehberi: Daha Az Tüketim için Pratik Öneriler

Enerji Verimliliği Rehberi: Daha Az Tüketim için Pratik Öneriler
Sürdürülebilirlik
19 Ocak 2024 - Yazar : Aydem+
Bu yazının içinde neler var?

Enerji, sadece günlük yaşamımızın gerekliliklerinden biri değil, aynı zamanda küresel düzeydeki büyük sorunları çözmek için de önemli bir yapı taşıdır. Ancak, çoğu zaman enerjiyi daha etkin ve akıllıca kullanmak göz ardı edilir. Verimlilik ise, kaynakları daha etkin kullanmanın yanı sıra çevre üzerindeki kötü etkileri en aza indirmek ve maliyetleri düşürerek geleceğe sürdürülebilir katkı sağlamakla ilgilidir. Dolayısıyla kaynakların daha etkin kullanımı küresel çapta yaşanan biyoçeşitliliğin azalması, küresel ısınma gibi olumsuz durumlar nedeniyle daha da ön planda olmalıdır. Çünkü enerji verimliliği, sadece bir kaynağı daha az tüketmek değil, aynı zamanda farklı alanlarda etkin çözümler bulmayı gerektirir.


Peki enerji verimi nasıl sağlanır? Gelin elektrik tüketiminden endüstriyel süreçlere, taşımadan binaların ısıtılmasına kadar her alanda enerji verimliliği sağlamanın pratik yollarını birlikte keşfedelim.

 

Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği, kullanılan miktardan maksimum fayda sağlanması ve israfın önlenmesi anlamına gelir. Dolayısıyla belirli bir enerji girişi ile maksimum çıktıyı elde etme amacı taşır. Temelde, daha az enerji kullanarak aynı veya daha iyi sonuçları elde etmek olarak özetlenebilir.

Enerji verimliliği hem bireysel düzeyde hem de endüstriyel ölçekte önemlidir. Evlerde enerji verimliliği daha iyi yalıtım, enerji tasarruflu cihazlar ve bilinçli kullanım ile sağlanabilir. Endüstriyel anlamda ise üretim süreçlerinde ve tesislerde daha az enerji tüketimi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi açısından önemlidir. Çünkü kaynakların etkin kullanımı sadece mali avantajlar sunmakla kalmaz, olumsuz çevresel etkileri de minimuma indirir. Daha az kaynak kullanımı, karbon emisyonlarının düşürülmesini ve doğal kaynakların sürdürülmesini destekler. Bu nedenle, verimlilik sürdürülebilir geleceğin temelini oluşturan önemli bir adımdır.

 

Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği Arasındaki Fark Nedir?

Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği iki farklı kavram olup enerji yönetimi konusunda farklı bakış açıları sunar. İki terim arasındaki farkları anlamak ise enerji kullanımını daha bilinçli şekilde yönlendirmemize yardımcı olabilir. Enerji tasarrufu, belirli enerji miktarını azaltma veya daha etkili şekilde kullanma sürecidir. Genellikle basit şekilde, enerji tüketen cihazları daha verimli seçmek, kullanım sırasında dikkatli olmak veya israfı önlemek gibi yöntemleri içerir. Örneğin, daha düşük enerji tüketen LED lambalar kullanmak tam olarak enerji tasarrufu anlamına gelir. Tasarruf, genellikle doğrudan maliyet avantajlarına odaklanır ve mevcut enerji tüketimini düşürmeyi amaçlar.

Enerji verimliliği ise kullanım süreçlerine odaklandığından genellikle teknolojik ve sistemsel iyileştirmeleri kapsar. Örneğin, endüstriyel tesislerde geri dönüştürülmüş ham maddelerinkullanımıyla üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek enerji verimliliği çabaları arasındadır. Ayrıca uzun vadeli sürdürülebilirlik ve çevresel etkilerle daha yakından ilişkilidir.

Kısaca tasarruf, mevcut kullanımını azaltmayı hedeflerken enerji verimliliği, daha fazla çıktı elde etmek için kaynağı daha etkili şekilde kullanmayı amaçlar. Dolayısıyla tasarruf ve verimlilik arasında fark olsa da her iki kavram da enerji yönetimi stratejilerinde önemli rol oynar, birlikte uygulandığında da sürdürülebilir enerji kullanımı için güçlü temel oluşturur.

 

Enerji Verimliliğinin Faydaları Nelerdir?

Kaynakların en verimli şekilde kullanılması pek çok açıdan avantaj sunarak hem bireylere hem de kuruluşlara çeşitli katkılar sağlar. Bu avantajlar, enerji-maliyet tasarrufu, çevresel faydalar ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekler. Çünkü artan verimlilik hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilir geleceğe doğru adım atmayı teşvik eder. Bireyler ve işletmeler, enerji verimliliği çabalarına odaklanarak kendi kazançlarını artırabilirken çevreye duyarlı yaklaşım da benimseyebilirler.

Enerji ve Maliyet Tasarrufu

Verimlilik, enerji kullanımını optimize ettiği için maliyetlerde doğrudan tasarruf sağlar. Hem bireyler hem de işletmeler, enerji tasarruflu cihazlar ya da akıllı ev sistemleri kurarak, üretim süreçlerini iyileştirerek maliyetlerini düşürebilir. Örneğin, ev ve iş yerlerinde enerji tasarrufu sağlamak için LED ampuller kullanılabilir. LED ampuller, geleneksel lambalara göre uzun ömürlü kullanım sunar, az enerji tüketimine sahiptir. Su ısıtma sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamak için düşük akışlı musluklar ve duş başlıkları tercih edilebilir. Evlerde iyi bir ısı yalıtımı yaz/kış ısı maliyetlerini bir hayli azaltabilir. Pencereleri ve kapıları izole etmek, enerji kaçaklarını önler ve ısıtma sistemlerinin daha etkili çalışmasına yardımcı olur. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan elektronik cihazların enerji sınıflarına dikkat edilerek seçilmesi, düşük enerji tüketimi ve uzun ömür sağlayabilir. Bu tasarruflar, uzun vadede finansal açıdan önemli avantajlar sunar, rekabet avantajı elde edilmesine olanak tanır. 

Çevresel Faydaları

Kaynakların ve elde edilen enerjinin verimli kullanımı, tüketimi azaltarak çevresel etkileri en aza indirir. Enerjinin daha az harcanması, karbon emisyonlarını düşürür, doğal kaynakları korur ve ekosistemlere olan olumsuz etkileri azaltır. Bu da, iklim değişikliği ile mücadelede önemli rol oynayarak çevresel sürdürülebilirliği destekler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Katkısı

Enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli rol oynar. Birçok ülke ve kuruluş, enerji verimliliği çabalarını artırarak kaynak güvenliğini sağlamak, enerji yoksulluğunu azaltmak ve adil erişimi sağlamak için çaba gösterir. Böylece hem küresel hem de yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlar. Örneğin güneş enerjisi santralleri hem çevresel hem de mali açıdan sürdürülebilirliği destekleyen enerji kaynaklarından biridir. Bu tür uygulamalar verimliliği artırarak küresel çapta olumlu etkiler yaratmayı hedefler. Çünkü toplumun en küçük yapı taşı bireylerdir ve değişim her zaman bireysel olarak atılan adımlarla başlar.

 

Enerji Verimliliği Nerelerde Uygulanabilir?

Hayatın birçok alanında uygulanabilen enerji verimliliğinin birçok avantajı vardır. Örneğin evlerde ve binalarda kolaylıkla uygulanabilir. İyi yalıtım, enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri, güneş enerjisi sistemleri, enerji sınıflandırmalı cihazlar kullanmak enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra konforu artırabilir. Bunun yanı sıra endüstriyel tesisler, ulaşım, tarım-sulama, bilgi teknolojileri merkezleri, şehir planlaması gibi pek çok alanda uygulanabilir.

Enerji Sektörünün Verimli Hale Getirilmesi

Enerji sektörü, kendi içinde de enerji verimliliği stratejilerini uygulayarak sürdürülebilir bir yapı oluşturabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesi ve iletim hatlarının verimliliğinin artırılması gibi önlemler, enerji sektörünün hem çevresel hem de ekonomik açıdan etkili olmasına katkı sağlar.

Sanayide Enerji Verimliliği

Sanayi, enerji verimliliği konusunda büyük potansiyele sahiptir. İmalat süreçlerinde kullanılan ekipmanların modernizasyonu, enerji tasarruflu teknolojilerin benimsenmesi ve üretim tesislerinde atık ısı geri kazanımı gibi adımlar, enerji maliyetlerini düşürerek sanayi sektörünün karbon ayak izini azaltabilir. Çünkü endüstriyel sektörler, üretim süreçlerinde enerji verimliliğini sağlamak amacıyla çeşitli stratejiler kullanabilir. Verimli ekipman kullanımı, süreç iyileştirmeleri ve geri dönüşüm sistemleri, üretim maliyetlerini düşürerek rekabet avantajını da artırabilir.

İşletmeler İçin Enerji Verimliliği Yönetimi

Tasarruflu teknolojilerin entegrasyonu ve personel eğitimi gibi stratejiler, işletmelerin enerji verimliliğini artırmak için etkili araçlar sunar. Bununla birlikte pek çok sektörde enerji izleme sistemleri gibi uygulamalar da verimliliği artırır. Çünkü izlenebilir enerji daha kolay/mantıklı yönetilebilir.

Evlerde Akıllı Enerji Kullanımı

Evlerde enerji verimliliği sağlamak için akıllı teknolojilerin kullanımı giderek önem kazanmaktadır. Akıllı termostatlar, enerji sınıflandırmalı ev aletleri, güneş enerjisi panelleri ve ev otomasyonu, ev sahiplerine enerji tüketimlerini izleme/kontrol etme imkânı tanır. Böylece enerji tasarrufunun yanı sıra evler de çevre dostu bir yapıya kavuşabilir. Öte yandan evlerde enerji depolama üniteleri kullanarak güneş enerjisinden elde ettiğiniz elektriği depolayarak ihtiyaç halinde kullanabilirsiniz. Elektrikli araçlar için ise evinize, araç şarj istasyonu ekleyerek güneşten sağladığınız elektrikle araçlarınızı şarj edebilirsiniz.

Enerji Verimliliğini Etkileyen Temel Faktörler Nelerdir?

İyi planlanmış enerji tasarrufu stratejileri, teknolojik yenilikler ve bilinçli enerji kullanımı gibi faktörler enerji verimliliğini etkiler. Özellikle yenilikçi teknolojiler, enerji verimliliğini artırmak için sürekli gelişmeye devam eder. Yeni nesil enerji tasarruflu cihazlar, akıllı bina sistemleri, sürdürülebilir enerji kaynakları, enerji kullanımını optimize etmek için önemli rol oynar. Ancak verimliliği daha çok etkileyen unsurlar genellikle aydınlatma, ısıtma-soğutma, bina izolasyonu ve elektrikli alet kullanımıdır. Bununla birlikte enerji kullanımında bilinçli tercihler ve eğitim, bireylerin / işletmelerin enerji verimliliğini artırmalarına yardımcı olur. Enerji tasarrufu alışkanlıklarının benimsenmesi de önemli bir etkendir.

Aydınlatma

Aydınlatma, enerji verimliliği açısından son derece önemlidir. Ancak klasik ampuller yerine LED teknolojisi gibi enerji tasarruflu ampuller kullanmak, ışık düzeyini ihtiyaca göre ayarlamak ve otomatik sensörler kullanmak aydınlatma sistemlerinde verimliliği artırabilir.

Isıtma, Soğutma Sistemleri

Isıtma, soğutma sistemleri enerji verimliliğinin belirleyici unsurudur. İyi tasarlanmış ve bakımlı ısıtma, havalandırma, klima (HVAC) sistemleri, konforu artırmak, enerji tasarrufu sağlamak konusunda önemli rol oynar. Enerji verimli ısı pompaları kullanmak, programlanabilir termostatlarla sıcaklık kontrolünü optimize etmek ve düzenli bakım yapmak, bu sistemlerin etkinliğini artırabilir. Böylece, sıcak hava üfleyen cihazlar, ısı kaybını minimize ederek kışın daha az enerji tüketir. Yaz aylarında ise enerji verimli soğutma sistemleri, iç mekân sıcaklığını düşük tutarken enerji maliyetlerini azaltabilir. HVAC sistemlerindeki teknolojik yenilikler, sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik eder, binalarda verimli ısıtma/soğutma sağlar.

Bina İzolasyonunun Önemi

Kaliteli izolasyon malzemeleri ve doğru tasarım, iç mekân sıcaklığını dengeler, dış etkenlere karşı bariyer oluşturarak enerji kayıplarını azaltır. İyi bir izolasyon, ısıtma/soğutma maliyetlerini minimize ederken bina içinde sıcaklık dalgalanmalarını da kontrol altına alır. Ayrıca, çevresel etkileri azaltarak karbon ayak izinin düşmesini sağlar. Dolayısıyla bina izolasyonu sürdürülebilir yaşam alanı oluşturmak, enerji tasarrufu sağlamak için modern yapı tasarımının önemli unsurları arasında yer alır.

Elektrikli Alet Kullanım Alışkanlıkları: Küçük Alışkanlıklar Büyük Etki Yaratır

Elektrikli aletlerin kullanım şekli, enerji verimliliği ve tasarruf açısından hayati rol oynar. Bilinçli tüketim, standby modundan (bekleme modu) kaçınma, enerji dostu cihazlar tercih etme gibi alışkanlıklar, günlük yaşamda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Çünkü bu küçük enerji kayıpları artarak  büyük kayıplar meydana getireceğinden elektrikli aletleri etkili şekilde kullanmak, gereksiz enerji kayıplarını önler ve elektrik faturalarını azaltır. Verimliliği artırmak için edinebileceğiniz küçük alışkanlıklar ise şöyle sıralanabilir:

·Tüm elektrikli aletler bekleme modunda enerji tüketmeye devam eder. Kullanılmayan cihazları prizden çekerek tasarruf sağlayabilirsiniz.

·Elektrikli cihazların düzenli bakımını yapmak, işlevselliklerini artırmakla kalmaz, aynı zamanda enerji verimliliklerini de artırır. Tozlanmış bir buzdolabı veya hava filtresi, daha fazla enerji tüketir. Bu nedenle, düzenli aralıklarla cihazlarınızı kontrol ederek gerektiğinde bakım yapmak önemlidir.

·Odalarda doğal ışığı maksimize etmek için perdeleri gün boyunca açık tutmak veya renk sıcaklığı ayarlanabilen LED aydınlatma kullanmak, enerji tasarrufu sağlar.

·Cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi şarj edilebilir cihazların şarj edilme süreleri dikkatle yönetilmelidir. Aşırı şarj, enerji israfına neden olabilir.

·Zamanlayıcılar, cihazların belirli saatlerde otomatik olarak çalışmasını veya kapanmasını sağlar. Örneğin, su ısıtıcısını sabahları belirli bir saatte otomatik olarak açmak veya gece lambasını uyku saatlerine göre kapatmak, enerji verimliliğini artırabilir.

 

Bilinçli Tüketici Olmanın Yolunu Açın: Enerji Verimliliği Etiketleri Ne Anlama Gelir?

Enerji verimliliği etiketleri, tüketicilere ürünlerin enerji performansı hakkında önemli bilgiler sunan kılavuzlardır. Bu etiketler, elektrikli cihazlardan beyaz eşyalara kadar birçok üründe bulunur ve bize enerji tasarrufu potansiyelini değerlendirme imkânı tanır. Genellikle renkli, basit sembollerle ifade edilen etiketler, ürünlerin enerji sınıflandırması, tüketim miktarları ve çevresel etkileri hakkında kısa bilgi verir. Bilinçli tüketici olmak için bu etiketleri anlamak, sadece maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı zamanda çevre dostu seçimler yapma konusunda da yol gösterir. 

ENERGY STAR Etiketi

Enerji verimli ürünleri tanımlayan programdır. Etiket, elektronik ve elektrikli cihazlar arasında, belirli enerji tasarrufu standartlarını karşılayan ürünleri işaretler.

A- B- C Sınıfı (Yeşil Renk)

En yüksek enerji verimliliği seviyesini temsil eder. Ürün, düşük enerji tüketimiyle maksimum performans sunar demektir. Elektrikli cihazlarda ve beyaz eşyalarda görebilirsiniz. A’dan C’ye doğru verimlilik düşse de yeşil renk etiketli cihazlarla verimli tüketim elde edebilirsiniz.

D Sınıfı (Sarı Renk)

Orta enerji verimliliği demektir. Ürün, orta derecede enerji tasarrufu sağlarken iyi bir performans sunar. Elektronik ekipmanlarda ve çamaşır makinelerinde sıkça görülür.

E - F Sınıfı (Turuncu Renk)

Ortalama altı düzeyde enerji verimliliği anlamına gelir. Ürün, enerji tasarrufu sağlar ancak üst düzeyde verimli değildir. Aydınlatma ürünlerinde ve buzdolaplarında sıklıkla kullanılır. F ise E’den daha düşük seviyede verimlilik sağlar.

G Sınıfı (Kırmızı Renk)

Faturaları olumsuz yönde etkileyen ürünler genellikle G sınıfıdır. Çünkü en düşük seviyede verimlilik sunarak oldukça fazla elektrik tüketimine yol açar.

Eco-Friendly İşareti

Ürünün çevre üzerindeki etkisini gösterir. Yeşil renkli bir yaprak içeren bu işaret, ürünün sürdürülebilir materyaller kullanarak üretildiğini, enerji tasarrufu sağladığını vurgular. Çevre dostu işareti, tüketicilere çevresel açıdan bilinçli seçimler yapmalarında yardımcı olur.

Enerji Tüketim Göstergesi

Gösterge, bir cihazın yıllık enerji tüketimini belirtir. Düşük enerji tüketimi, daha ekonomik, çevre dostu seçim olduğunu gösterir.

LEED Etiketi

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), çevre dostu binaların ve sürdürülebilir inşaat projelerinin belgelendirilmesini sağlar. LEED etiketi, binaların enerji verimliliği ile çevresel sürdürülebilirlik düzeyini gösterir.

WaterSense Etiketi

WaterSense, su tasarruflu ürünleri tanımlayan programdır, ancak su tasarrufu aynı zamanda enerji tasarrufuna da katkı sağlar. Etiket, su muslukları, duş başlıkları, tuvaletler gibi ürünlerde kullanılır.

Etiketler ve semboller, tüketicilere ürünlerin enerji performansı hakkında hızlı, anlaşılır bilgi sağlar, böylece bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olur.

 

Enerji Verimliliğini Kolayca Artırmanın Yolları Nelerdir?

Enerji tasarrufu sağlamak ve çevresel etkileri azaltmak için günlük hayatta uygulanabilecek basit, etkili yollar bulunur. Örneğin ilk olarak evinizin ya da işletmenizin aydınlatma sistemini gözden geçirerek başlayabilirsiniz. Enerji verimliliği için diğer ipuçları ise şöyle sıralanabilir:

·Enerji verimli cihazlar, daha düşük enerji tüketimine sahiptir. Yeni bir cihaz alırken ENERGY STAR veya benzeri sertifikalara dikkat ederek, uzun vadede enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

·İdeal sıcaklık seviyelerini belirleyip ısınma ve soğutma sistemlerini buna göre ayarlamak, enerji verimliliğini artırır. Ayrıca, düzenli bakım yaparak sistemlerin düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz.

·Su ısıtıcısı ve çamaşır makinesi gibi su tüketen cihazları, kullanımları sırasında bilinçli yöneterek enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ayrıca, su sızıntılarını düzenli olarak kontrol ederek gereksiz enerji kayıplarını önleyebilirsiniz.

·Elektronik cihazlarınızı kullanmadığınızda bekleme modunu azaltmak veya kapatmak enerji tasarrufu sağlar. Akıllı prizler, enerji tasarruf cihazları kullanarak bu süreci otomatikleştirebilirsiniz.

·İyi izolasyon malzemesi ve uygulama, ısıtma/soğutma için harcanan maliyeti düşürerek verimliliği artırır. Özellikle pencerelerden gelen soğuk havayı izole ederek enerji tasarrufunu maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz.

·Doğal ışık kullanımını artırarak yapay aydınlatma ihtiyacını azaltabilirsiniz. Ayrıca, evinizi düzenli olarak havalandırarak taze hava alımını artırabilir, ısıtma veya soğutma ihtiyacını azaltabilirsiniz.

·Güneş Enerji Sistemleri (GES) enerji verimliliğini artırabilecek en etkili sistemlerden biridir. Buradan sağladığınız enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek tüm ev/iş yeri elektriğini karşılayabilir, depolama sistemleri sayesinde harici kullanımda da GES’in avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Enerji Verimliliğinde Performans Takibini Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz?

Enerji verimliliği performansını ölçmek ve değerlendirmek, organizasyonlar başta olmak üzere tüm sektörler ve bireyler açısından önemli bir adımdır. Bu süreç, enerji kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek açısından büyük önem taşır. Dolayısıyla öncelikle veri toplamak gerekir. Bunun için enerji tüketimini izleyerek başlayabilirsiniz. Akıllı sayaçlar veya enerji yönetim sistemleri kullanılarak gerçek zamanlı veriler elde edilir. Veriler, belirli süreçlerin veya ekipmanın enerji kullanımını anlamanızı sağlar. Üretim başına enerji tüketimi, işletme genelinde enerji yoğunluğu gibi ölçümler, performansı değerlendirmek için kullanılır.

Belirli hedeflere ulaşmak için KPI'lar (anahtar performans göstergeleri) belirlenmelidir. KPI, organizasyonun belirli hedeflere ulaşma performansını ölçen ve değerlendiren ölçülebilir bir göstergedir. Üretim başına enerji tüketimi, işletme genelinde enerji yoğunluğu gibi ölçümler, performansı değerlendirmek için kullanılır. Ardından elde edilen veriler üzerinden enerji analizi yapılır. Bu değerlendirme, mevcut durumu anlamak ve potansiyel iyileştirmeleri belirlemenize olanak tanır. Belirlenen KPI'lar, önceki dönemler veya endüstri standartlarıyla kıyaslanır. Böylece performansın ne kadar etkili olduğu değerlendirilir.

 

KAYNAKÇA:

https://www.energy.gov/eere/energy-efficiency-buildings-and-industry 

https://www.repsol.com/en/sustainability/sustainability-pillars/climate-change/energy-efficiency/what-is-energy-efficiency/index.cshtml 

https://www.sonomacity.org/question/what-is-the-difference-between-energy-efficiency-and-energy-conservation/#

https://saveonenergy.ca/For-Your-Home/Advice-and-Tips/12-ways-to-make-your-home-more-energy-efficient 

https://www.greenchoices.org/green-living/at-home/what-do-energy-labels-mean 

https://www.gbrionline.org/what-is-the-difference-between-energy-star-and-leed/ 


Enerji verimliliği, sadece strateji değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Siz de işletmenizin enerji tüketimini izlemek ve kontrol altında tutmak isterseniz Aydem Plus’ın sunduğu enerji izleme sistemleri sayesinde daha bilinçli tüketim sağlayabilirsiniz.

Peki sizce, günlük hayatta hangi yöntemleri uygulayarak enerji tasarrufu sağlayabiliriz? Aydem Plus’ın sunduğu özel enerji çözümleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!


Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.